Generelle betingelser for medlemsskab hos Heart of Yoga v/Tanja Sofie

Ved køb via hjemmeside/webshop for Heart of Yoga modtages Dankort, eDankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express.

Særlige kriterier for betalingskort.

Maestro
Det er IKKE muligt at tilbyde abonnementsbetaling på Maestro kort.

Visa Electron
Kortet kan som udgangspunkt kun bruges i den fysiske handel, men enkelte udstedere tillader e-commerce transaktioner. Selvom kortet kan benyttes til e-commerce transaktioner, er det IKKE sikkert at udsteder (banken) tillader abonnementsbetaling (tilbagevendende betalinger) med kortet. Det kan give en situation, hvor den første transaktion går godt, men den/de efterfølgende bliver afvist. Vi har desværre ikke mulighed for at oplyse, hvilke Visa Elektron kort, som har mulighed for abonnementsbetaling og henviser til kortudsteder (banken).

§1 Medlemskab
Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan vi hos Heart of Yoga v/Tanja Sofie forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til hos Heart of Yoga v/Tanja Sofie

§2 Medlemsbetingelser
Hos Heart of Yoga v/Tanja Sofie kan vi ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i centeret.

§3 Varighed/Medlemskab
Ved "Fri træning" (som altid er med løbende betaling via DIPS-aftale) er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.
Ved Yogauddannelssen i Århus er tilmelding bindende for den kommende sæson, jvfr. priser på hjemmesiden. Der betales enten forud eller i rater. Hvis du vælger at betale hele beløbet forud, vil der ikke komme flere opkrævninger. Betaler du i rater, kommer der kun de nævnte rater og opkrævning ophører, når raterne er betalt.

§4 Opsigelse
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.
Opsigelsesfrist for DIPS medlemskab er løbende måned + 1 måned. Hvis medlemsskabet er sat i bero, er opsigelsen først gældende i den første hele måned efter beroperiodens udløb. Har du således dit medlemsskab i bero i juli og opsiger i juli, vil medlemsskabet løbe frem til 1. oktober. Opsigelsen skal ske skriftligt til Tanja Sofie - Ashtanga Vinyasa Yoga.
Yogauddannelsen i Århus er et 10-måneders forløb, hvor tilmelding er bindende og forløbet kan ikke afbrydes, men i særlige tilfælde kan pladsen overdrages til en anden person, som deltageren selv finder.

§5 Prisændringer
Tanja Sofie - Ashtanga Vinyasa Yoga forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail(til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.
Ved Tanja Sofie – Yogauddannelsen i Århus vil der ikke ske prisændringer for næst kommende/igangværende hold. Evt. prisstigninger vil i givet fald først ske pr. efterfølgende sæson.

§6 Ledige pladser
Tanja Sofie - Ashtanga Vinyasa Yoga kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter "først til mølle"-princippet.
Gælder ikke Yogauddannelsen i Århus, hvor der kun sælges det antal, der er plads til.

§7 Afbud
I tilfælde af afbud til holdtræning, skal dette foretages via booking 2 timer før holdet starter.
Ved for sen afmelding til holdtræning trækkes henholdsvis kr. 25,- /1 stk. klip for medlemstype: Fri træning/klippekort.
For drop-ind-træning kan beløbet ikke refunderes ved for sen afmelding.
Afbud til ene-lektioner skal meldes senest dagen før kl. 12 via telefon. Ved for sent afbud eller udeblivelse er det ikke muligt at få den afmeldte lektion godtgjort.
Gælder ikke Yogauddannelsen i Århus, hvor de faste træningsdage er forudbetalt. Her går din ret til træningen tabt, hvis du udebliver, men der tilskrives ikke gebyrer.

§8 Værdigenstande
Værdigenstande skal medbringes i selve undervisningslokalet, idet Tanja Sofie - Ashtanga Vinyasa Yoga ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

§9 Ansvar
Al træning sker på eget ansvar. Som medlem hos Tanja Sofie - Ashtanga Vinyasa Yoga er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. Tanja Sofie - Ashtanga Vinyasa Yoga tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§10 Sygdom
I tilfælde af sygdom er det muligt at sætte et løbende (uopsagt) medlemsskab i bero (gælder ikke klippekort). Tanja Sofie - Ashtanga Vinyasa Yoga kan i denne forbindelse forlange at se en lægeerklæring. Udfærdigelsen af denne betales af medlemmet. Så længe dit medlemsskab er i bero, kan det ikke opsiges. Du kan godt sende en opsigelse, men den vil først være gyldig i måneden efter, jfvr. § 4.

§11 Ferie
Et løbende (uopsagt) medlemsskab kan sættes i bero ved ferie i op til 5 uger pr. kalenderår. Dette skal aftales med Tanja Sofie Schøndorff via E-mail: yoga@tanjasofie.dk. Så længe dit medlemsskab er i bero, kan det ikke opsiges. Du kan godt sende en opsigelse, men den vil først være gyldig i måneden efter, jfvr. § 4.

§12 Hold udbud
Tanja Sofie - Ashtanga Vinyasa Yoga har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer.

§13 Fortrydelsesret
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Bemærk... Når du køber et medlemsskab, skal du vælge en startdato i webshoppen (fra den dato må du træne). Hvis du vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved den startdato, du selv vælger i købsvinduet. Som standard vælges den dato, hvor du køber, da vi formoder, at du gerne vil igang med at træne nu, så for at bevare din 14 dages fortrydelsesret, skal du altså vælge en startdato, der ligger mindst 14 dage frem i tiden, og IKKE møde op til træning i den periode.

§14 Kvittering
Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

§15 Kriterier for abonnementstræk
Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme over ens med PBS' kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

§16 Opdatering af kortdata
Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge "Brugerprofil" – "Autoriser betalingskort". Ved kontakt til Hos Tanja Sofie - Ashtanga Vinyasa Yoga kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan Tanja Sofie - Ashtanga Vinyasa Yoga uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

tanjasofie_outline_hvid.png

Heart of Yoga v/Tanja Sofie Schøndorff · Viborgvej 161 A, 8210 Århus V (Gratis parkering ved døren) · CVR: 35 13 09 93
Kontakt: Tanja Sofie Schøndorff • Mobil: 25 679 931 • E-mail: yoga@tanjasofie.dk